Home | Realisaties | Info Parket | Historiek | Plaatsing | Milieu | Contact
Plaatsingsmethodes

Parket is een veelzijdig product met dito toepassings- en uitvoeringsmogelijkheden. De plaatsing van uw parket is de essentiële factor in het welslagen van uw houten bevloering!
arti legno is uw aangewezen partner wat betreft het zorgvuldig plaatsen en correct uitvoeren van alle types parketvloeren, en dit steeds volgens de regels der kunst!
Het is evident dat de totaalkwaliteit van uw vloer afhankelijk is van de som der factoren welke bepalend zijn voor een geslaagd eindresultaat. Dit impliceert dat zowel het gekozen materiaal (cfr. hout), de lijm, de afwerkingsproducten (olie/vernis,etc...), maar vooral de uitvoering en plaatsing van kapitaal belang is voor een geslaagd en blijvend resultaat. Hiervoor doen wij beroep op kwalitatief hoogstaande materialen. Bij voorkeur geven wij de aanbeveling om te kiezen voor Europese kwaliteitsparketten, welke garant staan voor een een constante en bovenal superieure kwaliteit.
Evenzeer is de keuze van aanverwante producten van uiterst groot belang.
arti legno gebruikt steeds kwaliteitsvolle hoogtechnologische verlijmingssystemen, welke reeds lang hun kwaliteiten hebben bewezen, maar constant worden opgewaardeerd, en zodoende behoren tot de laatste generatie van uiterst performante verankeringsmaterialen. Deze producten overschrijden tevens ver de allerlaatste ecologische normen (zie onderdeel milieu).
Voor elke toepassing zoals anhydriet, cementgebonden dekvloer of vloerverwarming evenals voor mogelijke probleemstellingen, bvb. met dekvloer, capillair vocht, restvocht, voorgaande lijmrestanten en verlijming op oude tegelvloeren is een passend product beschikbaar, welk een aangepaste oplossing biedt voor de gestelde problematiek.
Wij beschikken over een ruime ervaring en kennis met betrekking tot de afwerking van houten bevloeringen. Speciale kleuringen, technieken en afwerkingslagen zijn een aanvullend pluspunt wat bijdraagt ter vervollediging van onze know how en een bevestiging dat arti legno steeds blijft verder werken aan vernieuwing, maar vooral een niet nalatende ijver voor verbetering. Merely good ain't good enough!

Een beknopte verduidelijking van diverse plaatsingsmethodes

Traditionele parketvloeren:
Dit type parket is onder de parketteurs het neusje van de zalm. Hier wordt een massieve parket met een dikte van 9 à 10 mm gelijmd en genageld op een ondervloer. De opbouw van dit type vloer bestaat uit een mozaïek onderparket, welke wordt gelijmd op de dekvloer (chape). Na droging van de lijm zal de massieve parket worden gelijmd én genageld op de onderparket. Alle verlijmingen gebeuren zoals steeds met een 2 komponenten Polyurethaanlijm (PU), aangepast aan de noden en eigenschappen van massief parket. Na droging van de lijm zullen de nagelgaatjes worden opgekit, de parket dient te worden opgeschuurd (rakleren), waarna vervolgens de afwerking gebeurt volgens de wensen van de klant. Deze parketvloer biedt onbegrensde mogelijkheden wat betreft legpatronen, afwerkingsmogelijkheden en houtsoorten. Zowat elke rechtgeaarde parketplaatser zal bij voorkeur een traditioneel parket voorstellen aan zijn klant, teneinde een kwalitatief, vakkundig geplaatste en artisanale vloer te kunnen aanbieden met ongeëvenaard natuurlijk aspect en authentiek uitzicht. Dit is dé parketvloer onder de parketvloeren, de crème de la crème!

Gelijmd parket:
Dit omvat alle parket welke rechtstreeks aan de vloer wordt verankerd door verlijming. We merken op dat voor de verlijming van zowel halfmassieve als volmassieve houten vloeren door arti legno steeds wordt geopteerd voor een kwalitatief lijmproduct van Kerakol Greenbuilding Company van het type 2 komponent PU lijm. Deze hoogwaardige lijm verzekert een zeer sterke en blijvende hechting, maar behoudt wel een gepaste elasticiteit, waardoor het nog mogelijk is het hout in beperkte mate te laten werken. Dit voorkomt barstvorming in het hout en het afscheuren van de lijmfilm op de dekvloer (chape), of op het hout wanneer de treksterkte en afschuifsterkte worden overschreden. Deze producten worden zonder uitzondering steeds toegepast voor elk gelijmd parket.
Hieronder vinden we de drie voornaamste soorten parket welke best op deze manier worden geplaatst om zo een goed, vormvast en stabiel geheel te bekomen:
a) Halfmassieve parketvloeren: dit zijn parketten met een massieve toplaag in nobel hout op een drager van multiplex, OSB, MDF of vezelplaat. De dikte van de toplaag is afhankelijk van de fabrikant en varieert al naargelang van 2 mm tot 7 mm. De totale dikte van de vloer is doorgaans afhankelijk van de dikte van de toplaag en schommelt tussen de 10 mm en 22 mm. (kan ook zwevend)
b) Massief samengesteld parket: Dit is een type van vol massief parket dat door middel van lamelleringstechniek en vingerlassen van onderlagen worden samengesteld. Door het gebruik van massief hout dat onderliggend wisselend kruiselings is verlijmd in een 3-laags systeem verkrijgt met een stabiel geheel. De toplaag in nobel hout is echter uit één deel en vormt zo een uitvoering in monoplank.
c) Massieve plankenvloeren: dit omvat alle volmassieve vloeren met verschillende diktes variërend van 10 mm tot 24 mm. Deze vloeren zijn voorzien van tand- en groefverbinding op langse zijden en meestal ook op kopse kanten. Bij dergelijk parketvloer is het steeds nodig om de plankenvloer te verlijmen op een houten ondervloer, hetzij een mozaïek onderparket of een waterbestendige multiplexplaat. De regel is dat elk massief parket met een formaat groter als 5cm/25cm moet worden geplaatst op een onderparket.

Genagelde plankenvloer op roostering:
Dit is een van alouds gekende manier om plankenvloeren te plaatsen. Heden ten dage wordt dit nog zelden toegepast, daar dit systeem nadelen heeft t.o.v. gelijmde vloeren. De plankenvloer op deze wijze verankerd is vrij luidruchtig door de holle ruimtes in de roostering die werken als een klankkast, alhoewel dit kan worden gereduceerd door geluidsisolerende materialen (zoals Mehabit) op te vullen tussen de balkenstructuur. Tevens zal de vloer gevoeliger zijn om te knarsen en kraken. Bij dergelijke plaatsingstechniek is het aanbevolen om op de dragende balken een strook polymeerlijm aan te brengen, daar dit de akoestische eigenschappen aanzienlijk kan verbeteren (m.b.t. kraken). De plankenvloer heeft ook sneller de neiging om te gaan schotelen en te "werken" (krimpen en uitzetten), gezien deze niet vol verankerd is aan de ondergrond. Deze plaatsingswijze wordt nog dikwijls opgemerkt in oude herenhuizen en oudere woningen in het algemeen.

Zwevende plaatsing:
Dit is een algemene benaming voor alle soorten parketvloeren,welke niet rechtstreeks d.m.v. verlijming of nageling aan de draagvloer (houten ondervloer, platen of chape) worden bevestigd, waaronder de mogelijke soorten zijn; samengesteld massief parket, halfmassieve parketvloeren, gelamelleerde parketten, fineerparket en laminaatvloeren. Het is weinig raadzaam om dergelijke plaatsingswijze toe te passen voor vloeren welke buiten de categorie vallen van laminaat en fineerparket, daar deze vloeren gevoeliger zijn om te "werken" kan dit leiden tot overmatig uitzetten en eventueel mogelijks schotelen van de planken. De niet vast verankerde vloer zal ook overmatige lawaaihinder tot gevolg hebben, zoals het gekend fenomeen welke typerend is bij laminaat.

Tot slot...

Het is duidelijk dat er een waaier aan mogelijkheden bestaat van uitvoeringen, al naargelang het gekozen type parket, het gewenste resultaat of de voorkeur, en het vooropgestelde budget. Wij verzekeren u een degelijke plaatsing aangepast aan uw wensen, steeds volgens de regels uitgevoerd, met vakmanschap geplaatst, en uiteraard aangepast aan het type parket dat door u werd gekozen. arti legno is uw vertrouwen waard!